16 K příležitosti obnovy pamětní desky vznikla plaketa, kterou vytvořila absolventka SUPŠ v Jablonci Alžběta Slámová