14 Alžběta Slámová předává pamětní plaketu Mag. Martinu Hojnému, rakouskému vyslanci v ČR