11 pamětní deska-vytvořena Janem Strnadem, provozovatelem Městské galerie MY z Jablonce, podle předlohy z lázní Bad Kissingen